Infiltratie en opslag

Infiltratie en Transport systemen zijn vandaag de dag onontbeerlijk voor duurzaam waterbeheer. Door klimaatverandering komt neerslag steeds meer in pieken en door de groei van verharde oppervlakken is het noodzakelijk geworden om regenwater op te vangen en aan de natuur terug te geven. Dit dient twee doeleinden: de grondwaterstand op een gezond peil houden en overstorten van riolen op oppervlaktewater voorkomen. Van Loon Leidingsystemen onderschrijft het belang van duurzaam waterbeheer en levert sinds jaar en dag complete leidingsystemen die Infiltratie en Transport van schoon regenwater faciliteren.

Alle 2 resultaten