Infiltratie en opslag

Duurzaam waterbeheer

Infiltratie en Transport systemen zijn vandaag de dag onontbeerlijk voor duurzaam waterbeheer. Door klimaatverandering komt neerslag steeds meer in pieken en door de groei van verharde oppervlakken is het noodzakelijk geworden om regenwater op te vangen en aan de natuur terug te geven. Dit dient twee doeleinden: de grondwaterstand op een gezond peil houden en overstorten van riolen op oppervlaktewater voorkomen. Van Loon Leidingsystemen onderschrijft het belang van duurzaam waterbeheer en levert sinds jaar en dag complete leidingsystemen die Infiltratie en Transport van schoon regenwater faciliteren. De twee belangrijkste onderdelen van ons Infiltratie en Opslag assortiment zijn:

Opslag en infiltratie

PP IT Buizen – Infiltratiebuis

Een groen geribbelde infiltratiebuis, met gladde binnenwand die op diverse?manieren gesleufd kan worden, om zo aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Eigenschappen en voordelen:

 • Infiltreert, transporteert, buffert, draineert en irrigeert,
 • De geribbelde buitenwand zorgt voor een optimaal infiltratie oppervlak
 • Geotextiel houdt vuil tegen en voorkomt verstopping
 • Sterk: Klasse SN8
 • Hulpstukken ook leverbaar in SN8
 • Reinigbaar met reguliere apparatuur
 • Omhulling van hoogwaardig geotextiel (HF 180)
 • Voorkomt zand inspoeling,
 • Voorkomt ingroei van wortels,
 • Treksterkte: 35/40 kN/ml
 • Zanddichtheid: O90 van 230mu
 • Waterdoorlatendheid: 50 l/m2/sec

Infiltratiekratten

Een infiltratiekrat kan snel een aanzienlijke hoeveelheid water opslaan en zat dit vervolgens geleidelijk aan de omliggende grond afgeven. Deze kratten kunnen aan elkaar gekoppeld worden zodat er een krattenveld ontstaat. Zo’n ?krattenveld is een infiltratievoorziening die het regenwater dat op een groot verhard oppervlak, bijvoorbeeld een parkeerterrein, valt kan opvangen en aan het grondwater kan afgeven. Op deze manier wordt hemelwater van het riool afgekoppeld, wat overstorten van riool op oppervlaktewater tegengaat. Zo houden we een gezonde grondwaterstand en het oppervlaktewater schoon! Het Van Loon infiltratiekrat is gemaakt uit een degelijke kunststof en kan zo een aanzienlijke hoeveelheid gronddruk weerstaan.

Beschrijving

 • PP IT buizen
 • PVC IT buizen
 • Infiltratiekratten
 • Hulpstukken in SN4 en SN8
 • Infiltratiekolken
 • Zandvangputten
 • Geotextiel