Zuidelijke ringweg Groningen (A7)

De zuidelijke ringweg van de stad Groningen is aan modernisering toe. De huidige situatie veroorzaakt onveilige situaties die soms tot ongelukken leiden en een slechte doorstroming van het verkeer. Bovendien is er met de aanpak van deze ringweg voor de omgeving veel te winnen in termen van leefbaarheid en bereikbaarheid. Het snelwegtracé van de A7 (wat trouwens de langste snelweg van Nederland is) dat door de stad Groningen loopt en dat ter plaatse de N7 (wegens een snelheidsbeperking naar 70 km/u) heet, is de zuidelijke ringweg en is alles bij elkaar 12 kilometer lang. Er zitten een aantal verouderde knooppunten en zelfs een kruispunt met stoplichten, het Julianaplein, in het traject. Omdat deze ringweg ook onderdeel van het nationale snelwegennet is, zien we hier zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer op de weg. Deze verkeersstromen zijn de afgelopen jaren groter geworden. Groningen is een groeiende stad, waar men heen trekt om te wonen, te werken, te studeren en te ontspannen. En nu de crisis achter de rug is en de economie weer goed draait, is ook de hoeveelheid verkeer dat naar en van Friesland en Duitsland rijdt toegenomen.

Aanpak Ring Zuid

De gemeente Groningen, de provincie en het rijk hebben een plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg opgesteld. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan, dat ook in de behoeften van de toekomst voorziet (zover als het jaar 2040),  zorgt voor een veiligere en vlottere verkeersstroom door de stad. Alle bestemmingen in Groningen zelf, aan weerzijden van de ringweg, worden beter bereikbaar en ook het doorgaande verkeer zal zelfs tijdens de spitsuren onder normale omstandigheden soepel door kunnen rijden. De weg wordt ook beter in de omgeving gepast. Dat zal de leefbaarheid van de nabije omgeving aanzienlijk verbeteren.

Combinatie Herepoort

Zoals gebruikelijk en wettelijk geregeld schreven de overheden voor de aanpak van de ring zuid een aanbesteding uit. Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die in mei 2016 de aanbesteding van dit omvangrijke project won en na het akkoord op het trajectontwerp de werkzaamheden kon gaan uitvoeren. Deze aanbesteding is zowel op prijs als op kwaliteit beoordeeld. De inschrijvende bedrijven moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico’s van het project te beperken.

In de Combinatie Herepoort werken twee Duitse en vier noord-Nederlandse bedrijven samen. De vier aannemers uit het noorden van het land hebben specifieke kennis van de lokale situatie. Combinatie Herepoort geeft aan dat ongeveer 70% van de omzet in de regio zal worden besteed, door het inzetten van lokale bedrijven en leveranciers. Combinatie Herepoort bestaat uit:

Van Loon leverancier van leidingsystemen

Van Loon Oosterwolde is één van die noordelijke leveranciers die een rol in dit voor de regio zo belangrijke project mag spelen. Combinatie Herepoort vertrouwt op onze ervaring in de GWW sector en heeft Van Loon gecontracteerd voor de levering van de benodigde leidingsystemen die met de Aanpak Ring Zuid gemoeid zijn. Dit zijn ondermeer:

Buitenriolering

Drukleidingsystemen

Lijnafwatering

Drainage

en Kabelbescherming

Natuurlijk zijn we heel trots dat onze leidingsystemen de komende jaren in Groningen de grond in gaan. We denken dat naast het feit dat we een noordelijke speler met veel GWW ervaring zijn, onze prijsstelling, leverbetrouwbaarheid, servicegraad en passie voor techniek Combinatie Herepoort hebben overtuigd dat Van Loon de juiste keuze is.

Werkzaamheden

In de zomer van 2015 zijn de voorbereidende werkzaamheden van de Aanpak Ring Zuid begonnen. Dit behelste het omleggen van zeer veel  kabels en leidingen, dus we konden hier bij Van Loon direct aan de bak. Tot en met 2017 legden de eigenaren van de leidingsystemen (riolering, nutsvoorzieningen, data- en telefonie, etc.) zelf de leidingen om. Vanaf 2018 neemt Combinatie Herepoort dit werk mee met de uitvoering van de Aanpak Ring Zuid. Daar is begin 2017 een start mee gemaakt door de aanleg van de Helperzoomtunnel. Deze tunnel zal op korte termijn worden opgeleverd. Begin 2018 is de busop- en afrit bij P+R Hoogkerk geopend en bij de Brailleweg is de aanleg van een noodweg begonnen. Als alles volgens planning blijft verlopen is de Aanpak Ring Zuid in het voorjaar van 2021 afgerond.

Projectplan Aanpak Ring Zuid

Onderstaande infographic laat mooi zien wat er allemaal in de Aanpak Ring Zuid gaat gebeuren. Het project is in vier deelgebieden opgedeeld: West, Julianaplein, Zuiderplantsoen en Oost. Van Loon Oosterwolde zal in al deze deelgebieden en projectfases betrokken zijn.

Kijk voor meer informatie over het projectplan op de uitstekende website van Aanpak Ring Zuid.

Doelstellingen Aanpak Ring Zuid

Het project heeft drie hoofddoelstellingen:

Bereikbaarheid
De stad Groningen en de regio worden nu en in de toekomst beter bereikbaar. Die nieuw ringweg krijgt daarom meer capaciteit zodat deze meer verkeer aankan. Deze capaciteit wordt gerealiseerd door extra rijstroken en het herpositioneren en moderniseren van alle op- en afritten. Ook knooppunten worden grondig aangepakt. Het Julianaplein wordt bijvoorbeeld ongelijkvloers, zodat de verkeerslichten daar verdwijnen.

Leefbaarheid

De huidige zuidelijke ringweg vormt een barrière door de stad. De nieuwe ringweg zal daarom compacter zijn en met veel groen worden omgeven. Bovendien zal het oostelijke gedeelte tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdiept komen te liggen zodat de weg hier uit het zicht verdwijnt. Op dit traject komen een drietal zeer brede viaducten te liggen, waarop een nieuw stadspark gerealiseerd zal worden. Dit Zuiderplantsoen zal de de stadswijken Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt weer met elkaar verbinden.

Verkeersveiligheid

De zuidelijke ringweg wordt ook veiliger. Op de zuidelijke ringweg komen nu veel ongevallen voor. Dat komt onder andere doordat auto’s elkaar kruisen bij het Julianaplein. Hier komen kop-staartbotsingen voor, bijvoorbeeld omdat auto’s plotseling afremmen. Ook ontstaan er gevaarlijke situaties omdat er op korte afstand veel op- en afritten zijn.

Omdat het steeds drukker wordt op de zuidelijke ringweg, wordt het hier ook gevaarlijker. Meer veiligheid en een rustiger wegbeeld wordt gerealiseerd door het ontwerp van de weg, de inrichting en alle verkeersveiligheidsmaatregelen. Het Julianaplein en het Vrijheidsplein worden ongelijkvloers, zodat verkeersstromen elkaar niet meer hoeven te kruisen. Er worden ook vluchthavens aangelegd. Verder zal ook de informatievoorziening aan automobilisten optimaal met matrixborden worden uitgevoerd. De weg is zodanig ontworpen dat men minder snel de neiging zal hebben de maximale snelheid van 80 km/uur te overschrijden. Deze video geeft een mooi impressie van hoe het er allemaal uit komt te zien.